Connect with us

Historia

80. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości w Kętrzynie

Kiedy po dwudziestu latach odzyskania przez Polskę niepodległości nastał 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. Młode państwo musiało stawić czoła nie jednemu, a dwóm wrogom. 17 września 1939 roku, nieco ponad 2 tygodnie od wkroczenia wojsk niemieckich na terytorium Rzeczypospolitej od zachodu, Armia Czerwona wraz z NKWD przekroczyła granicę Polski od wschodu.

Agresja była konsekwencją zawartego w Moskwie traktatu niemiecko-sowieckiego z 23 sierpnia 1939 roku i realizacją jednego z założeń paktu Ribbentrop-Mołotow. Wytyczał on nowe granice w Europie, która miała się stać więzieniem narodów. Zaborcy ustalili między siebie strefy interesów. Co do Rzeczypospolitej ustalili, że uczynią to wspólnie. Pierwsze uderzenie nastąpiło  w godzinach rannych 17 września. Jako pierwsi stawili czoła agresorom żołnierze Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP Czortków) – najdalej na wschód wysuniętą placówką obronną Rzeczypospolitej. Zdezorientowane Wojsko Polskie podjęło jednak walkę z Armią Czerwoną m.in. w obronie Grodna, Wilna, Podola. Bitwy z rosyjskim najeźdźcą stoczono pod Tomaszowem Lubelskim, pod Szackiem i Wytycznem. Lwów i Brześć oblegali wspólnie Rosjanie i Niemcy. 4 i 5 października grupa operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga stoczyła ostatni bój w obronie Polski otoczona przez dywizje sowieckie i niemieckie.

Do niewoli sowieckiej dostało się około ćwierć miliona żołnierzy  Wojska Polskiego. Oprócz nich Rosjanie zagarnęli ponad 120 tysięcy funkcjonariuszy KOP, policji, straży więziennej, straży leśnej, a także urzędników państwowych, bankowych oraz księży. Ponadto, z terenów zagarniętych przez Związek Radziecki, setki tysięcy obywateli polskich zesłano na Syberię i do Kazachstanu.

O dacie 17 września 1939 r. pamiętają wszyscy Polacy. W całej Polsce, w tym również w naszym mieście, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Po zakończonej mszy w intencji Ojczyzny w Bazylice mniejszej pw. św. Jerzego uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli na Plac AK gdzie pod pomnikiem “W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” prowadząca uroczystość Małgorzata Margas przypomniała o okolicznościach agresji na Polskę. Po jej słowach delegacje miasta i powiatu, służb mundurowych, partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji oświatowych oraz spółek komunalnych złożyły wiązanki kwiatów, a wartę przy pomniku zaciągnęli kętrzyńscy harcerze.

Historia

W 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

W historię Polski mocno została wpisana data 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to w okupowanej przez Niemców stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego celowość i znaczenie do tej pory budzi jeszcze wiele emocji ale hołd oddawany powstańcom był i jest bezcenny .

Powstanie Warszawskie było jednym  z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski w XX wieku.  Od tamtego pamiętnego dnia, kiedy w walce o wolność stanęło kilkadziesiąt tysięcy młodych  warszawiaków minęło już 76 lat.

Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.  Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

O najistotniejszych faktach związanych z Powstaniem Warszawskim wspomniała Karina Pac – prowadząca uroczystość na placu AK.

– W trakcie dwumiesięcznych walk straty powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy – wspomniała.

Punktualnie o godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły syreny. W Kętrzynie również, a kilkadziesiąt osób zebrało się pod pomnikiem,  by uczcić ten bohaterski zryw z sierpnia 1944 roku. Uczczono go symbolicznie. Delegacje samorządowców, stowarzyszeń, partii politycznych i spółek gospodarczych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956″, a kętrzyńscy harcerze zaciągnęli wartę honorową.

Czytaj dalej »

Historia

Na ten moment czekało wielu. Kętrzyński zamek otwarty dla zwiedzających

25 lipca 2020 r., po dwóch latach prac remontowych, mieszkańcom i turystom udostępniono kętrzyński zamek. Do zamku powróciły także instytucje, które przed dwoma laty były również związane z zamkiem: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”.

Punktualnie o godzinie 12.00 burmistrz miasta Ryszard Niedziółka otrzymał z rąk rycerzy krzyżackich chorągwie oraz symboliczny klucz do zamku dokonując jego otwarcia.

W uroczystości otwarcia zamku wraz z gospodarzami obiektu, mieszkańcami, przedstawicielami duchowieństwa, wykonawcami inwestycji, turystami, władzami samorządowymi miasta, powiatu i gmin uczestniczyła również Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Paweł Żukowski, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

– Jest to szczególny dzień. Po niemal dwóch latach remontu oddajemy do użytku ten historyczny kętrzyński obiekt aby służył społeczności Kętrzyna, gościom i turystom. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dziękuję samorządowi poprzedniej kadencji za przygotowanie i rozpoczęcie projektu, samorządowi obecnej kadencji który dokończył jego realizację oraz za pomoc samorządowi i władzom województwa  – zwrócił się do obecnych na uroczystości Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, a kontynuując swoją wypowiedź i  wręczając bukiet kwiatów Marcie Wojciechowskiej, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego podziękował również pracownikom za zaangażowanie.

W tak szczególnym dla miasta dniu nie mogło zabraknąć również gratulacji i uznania ze strony władz województwa warmińsko-mazurskiego, a przekazali je Jolanta Piotrowska w imieniu własnym oraz marszałka Gustawa Brzezina oraz Paweł Żukowski w imieniu wojewody Artura Chojeckiego.

Po  oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na zwiedzanie obiektu, po którym – części muzealnej –  oprowadzała Marta Wojciechowska, a po części bibliotecznej jej dyrektor Witold Gagacki.

Jak duże było oczekiwanie na ten dzień niech świadczy chociażby duża ilość osób biorących udział w uroczystości oraz pragnąca zwiedzić oddany do użytku obiekt. Zainteresowanie było tym większe bowiem wydarzeniem towarzyszącym był zorganizowany na dziedzińcu zamku doroczny – już XV  – Średniowieczny Jarmark na Św. Jakuba. W jego trakcie chętni mogli poznać tajniki średniowiecznego życia obozowego i rzemieślniczego, wysłuchać koncertu muzyki dawnej i tradycyjnej. Natomiast w godzinach wieczornych chętni mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu Turba Jacobi i obejrzeć występ Teatru Ognia Widmo.

***

Zamek krzyżacki w Kętrzynie

Kętrzyński zamek po remoncie

Zamek krzyżacki w Kętrzynie to historyczna perła. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w ramach realizowanego projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Efektem końcowym prowadzonych prac jest termomodernizacja Zamku oraz dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Realizowany projekt zakłada także rewitalizację i odtworzenie  w formie trwałej ruiny baszt oraz południowego i wschodniego muru obronnego Zamku krzyżackiego. Kompleksowo odremontowany Zamek w Kętrzynie z urozmaiconą ofertą kulturalną, jego promocja poza granicami Regionu będą kierować do miasta coraz większą liczbę turystów. Nowością, która na pewno wzbudzi duże zainteresowanie jest interaktywny systemem do projekcji i multimedialna makieta miasta Kętrzyn.Dodatkowo ponad milion złotych miasto wyasygnowało z własnych środków na realizację zadań nie ujętych w projekcie, by kompleksowo podejść do remontu obiektu, czyli na odnowienie ścian, sal i podłóg.  W sumie koszt remontu wyniósł 9,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 5,3 mln złotych.

Czytaj dalej »

Historia

77. rocznica Rzezi Wołyńskiej

77 lat temu Polaków mordowano siekierami, piłami, palono żywcem. Nie oszczędzano nikogo. Zabijano kobiety, dzieci i starców. W taki sposób  UPA przeprowadziła czystkę etniczną na Wołyniu.

W związku z rocznicą tych tragicznych wydarzeń uroczystości w Kętrzynie rozpoczęły się w Bazylice św. Jerzego od Mszy św. w intencji  ofiar tragedii na Wołyniu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na Plac Armii Krajowej. Tutaj dalsza część uroczystości rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz przypomnienia przez prowadzącą najistotniejszych wydarzeń na Wołyniu sprzed 77 lat. Po czym  pod Pomnikiem  w Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 delegacje władz samorządowych miasta i powiatu, zakładów pracy, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz jednostek kultury i oświaty złożyły wiązanki kwiatów.

Więcej o tragedii na Wołyniu, gdzie zamordowano około 100 tysięcy Polaków a z około 2500 miejscowości, w których mieszkali Polacy (w wyniku działań OUN-UPA) ok. 1500 przestało istnieć (zostało spalonych, zniszczonych) można przeczytać na portalu IPN dot. zbrodni wołyńskiej przeprowadzonej przez nacjonalistów ukraińskich – zbrodniawolynska.pl  oraz  stronie https://naszahistoria.pl/

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury