Connect with us

Historia

TAJEMNICZE PRZYJAŹNIE JANA PAWŁA II, JARUZELSKIEGO, GORBACZOWA

Okres kwarantanny trwający od 13.03.2020 r. z powodu pandemii korona- wirusowej od psychicznego załamania ratują wcześniej zaplanowane lektury
o PRYMASIE TYSIĄCLECIA Ks. Kard. STEFANIE WYSZYŃSKIM (1901-1981)
w związku z Jego beatyfikacją 7.06. br. oraz Janie Pawle II św. (1920 -2005)w 100-ą rocznicę urodzin (18.05.2020 r.)  Literatura przebogata i nadzwyczaj interesująca. Pochodzi od osób bliskich jak też autorów zagranicznych.

 „MŁODZIEŃCZE LATA KAROLA WOJTYŁY” w postaci wspomnień przyjaciół, z Wadowic i Krakowa zebrał i w r. 1990 wydał     JULIUSZ KYDRYŃSKI.

Razem rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jesienią 1938r., pasja teatralna pochłaniała obu, a w okresie trwającej wojny (1939 – 1945) pracowali w kamieniołomach SOLVAYA w pobliżu Łagiewnik.

Po nagłej śmierci ukochanego Ojca również KAROLA WOJTYŁY zimą 1941 r.

w domu wuja Kaczorowskiego przy ul.  Tynieckiej LOLEK zamieszkał u Państwa Kydryńskich (ich posesje były w pobliżu). Znany nam z Festiwali Sopockich 
z wytworną Ireną Dziedzic, konferansjerkę prowadzący elokwentny LUCJAN Kydryński (brat) miał wtedy 12 lat. Młodzież owych czasów w domach głęboko patriotycznych, pokonujących trudy wojennej egzystencji, wiodła życie wypełnione nauką (na Uniwersytecie Jagiellońskim), zajęciami m.in. w teatrze pod kierunkiem utalentowanego z Wadowic  przybyłego MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA, który zamieszkał w domu Karola przy ul. Tynieckiej niedaleko od Wawelu. W czasie nabożeństw kościelnych obserwował uczestników JAN TYRANOWSKI – człowiek prosty (krawiec z zawodu), uduchowiony mistyk, który stał się duchownym przywódcą Karola Wojtyły. Może pod jego wpływem niebawem (w1942 r.) oznajmił
o swoim postanowieniu wstąpienia do Seminarium Duchownego w Krakowie.

Pozostający na czas wojny w swojej krakowskiej Archidiecezji Abp Książe Ks. Kard. Stefan SAPIEHA zabrał nielicznych seminarzystów do swojego arcybiskupiego pałacu przy ul. Franciszkańskiej . Łapanki uliczne w ten sposób udało się uniknąć.
Po 4 – ch latach kombinowanej, z pracą łączonej nauki wyświęcony na Kapłana 1.11.1946 r. w domowej kaplicy Ks. Kardynała, Msze Św. prymicyjne odprawił przy ołtarzu św. STANISŁAWA w Katedrze na Wawelu.

W Rzymie (1946 – 1948 r.) na papieskim Uniwersytecie ANGIELICUM obronił doktorat o św. JANIE od Krzyża. Powrót do Krakowa na zlecenie Ks. Arcybiskupa odbył się drogą okrężną przez Paryż, kraje Beneluksu w celu poznania świata zachodniego i funkcjonujących w nim kościołach. Ciekawe we Francji  działania księży – robotników w okresie papieskim wykorzystane, z próbą naśladowania.

            I oto rozpoczyna się duszpasterzowanie młodego adepta teologii jako Wikariusza w małej wiosce NIEGOWIĆ odległej od Krakowa o 15km. Od pociągu pieszo pokonał kilka kilometrów, a serdecznie przywitany przez mądrego
Ks. proboszcza zawsze pogodny przystąpił do współpracy z parafianami; teatr dominował. Ten okres przedstawiony został w ciekawym filmie prezentowanym
w TVP 1 może w r. 2007.

Chyba po 7 – u miesiącach nowe miejsce w parafii św. Floriana w Krakowie prawie śródmieściu przy rynku Kleparz. Ten drugi etap szlifowania talentów kapłańskich zaowocował współpracą z młodzieżą akademicką: wyjazdy w góry na narty (umiłowane jeszcze w Wadowicach), latem na spływy kajakowe i wędrówki górskie..
Wujek stał się przewodnikiem turystycznym i duchowym wciąż zwiększającej się grupy młodzieży. Miał sporo czasu nie pełniący obowiązków administracyjnych.
Zamieszkał w starym domu arcybiskupim przy ul. Kanonicznej u stóp Wawelu.
Zwiedzałam nie raz Jego pokoiki już muzualne. Gospodarstwo prowadziła kuzynka Stefania Adelajda Wojtyła.

            Ks. dr Aleksander Jacyniak – proboszcz parafii Świętolipskiej w r. 2008
z okazji 40 – j rocznicy koronacji obrazu MB  w pięknie wydanej książce „ŚWIĘTA LIPKA. PERŁA NA POGRANICZU ZIEM, KULTUR I WYZNAŃ” zamieścił artykuł
„Ks. bp nominat  KAROL WOJTYŁA w Św. LIPCE”. Pisemko (półrocznik) „U STÓP ŚWIĘTOLIPSKIEJ MATKI” N10 (I – IV 2018) artykuł „WUJKOWI z okazji 20-lecia pontyfikatu, 40-lecia sakry Biskupiej i 40 – lecia (grupy studenckiej) „ŚWIĘTA LIPKA”  opracowany na podstawie przekazu pani Marii Braun – Gałkowskiej nawiązuje do tych wydarzeń. Na łonie świętolipskiej przyrody grupa młodych z wujkiem i stryjem na czele wchłaniała zagadnienia filozoficzne, bawiła się i wypoczywała. Telefon
z Warszawy wzywa przyszłego nominata po odbiór sakry biskupiej. Zażenowany  nieco żywiołową reakcją grupy „ŚWIĘTA Lipka” usadowiony do autobusu.. zmierza do Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mający dobre notowania u Jana XXIII (1958 – 1963) i Pawła VI (1963 – 1978) szybko awansuje: 1963 r.
Abp Metropolii Krakowskiej (po zmarłym Eugeniuszu Baziaku – wygnańcu ze Lwowa, VI 1967 r. Kardynał, a 16.10.1978 r. zostaje papieżem.

Z Karolem Wojtyłą od 1940 r. w Krakowie Ks. MIECZYSŁAW MALIŃSKI
w książce „PRZEWODNIK PO ŻYCIU KAROLA WOJTYŁY” dla potrzeb żurnalistów piszących o Janie Pawle II papieżu udziela licznych wywiadów. Drogi ich szły blisko siebie: seminarium i kapłaństwo, Uniwersytet Krakowski i Lubelski, Rzym i Sobór Watykański II Jana XXIII oraz liczne podróże. W Polsce Ojciec Święty był 8 razy
(od 1979 r. co 4lata).

Czesław RYSZKA dziennikarz i literat – autor 3-ch książek o Janie Pawle II: „BYĆ PIELGRZYMEM”, „CHARYZMAT APOSTOŁA”, „PAPIERZ KOŃCA CZASÓW”. „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE” (na podstawie ostatniej VIII pielgrz. J P do ojczyzny  wydano w Olsztynie w 2002 r. dzięki staraniom Abp EDMUNDA PISZCZA. Byłam w Krakowie 19.08.2002 r. na BŁONIACH, ludzi dużo, fotograf wykonał wspólne zdjęcie wydane w postaci albumu (formatu jak tyg. POLITYKA). W homilii podsumował czasy okupacji w Krakowie.

Beatyfikował siostrę FAUSTNĘ, wizjonerkę i autorkę obrazu Chrystusa Miłosiernego. W czasie DNI MŁODZIEŻY w KRAKOWIE (2014 r.) jego postać błogosławiąca
o łagodnym obliczu, jak zawieszona w niebie.. wyglądała.

SANKTUARIUM JANA PAWŁA II „NIE LĘKAJCIE SIĘ” już było ukończone.

            Najcenniejszą pozycją książkową w moim odczuciu jest książka biograficzna TADEUSZA SZULCA (korespondenta The New York Timesa, Polaka z pochodzenia) „PAPIEŻ JAN PAWEŁ II” (wydana w roku 1995).

Do plejady licznych życiorysów (Fidel Castro, JP II, etc ) przygotowuje „Fryderyka Chopina”. Pisarz mieszka i pracuje w Waszyngtonie; podróżuje po świecie, często bywa w Polsce, z której pochodzi. 500- stronicowa książka w 7- u częściach zawiera 30 rozdziałów o innych wydarzeniach każdy. Omówione już powyżej zagadnienia kierują do poznania tajemniczej przyjaźni Jana Pawła II, gen. Jaruzelskiego później nieco Michaiła Gorbaczowa. Te trzy tak różne postacie posiadają wspólną głębię
w patrzeniu na świat, politykę, dzieje swoich narodów. Głęboki patriotyzm, przeważnie pogmatwana historia, poczucie odpowiedzialności za kulę ziemską inklinuje wypowiedź Słowackiego pod adresem Mickiewicza, co nieco sparafrazuję: „Jesteśmy nie wrogi, lecz na słońcach swych przeciwnych..”.

            Stan wojenny zastał nas w niedzielę 13 grudnia 1981 r. Szok, nierozumienie,

a może dobrze się stało: przynajmniej unikniemy wojny bratobójczej, do czego choleryczne temperamenty Polaków bywają skłonne.  Bliska Wigilia Bożego Narodzenia skupiała Rodziny, a moja droga osoba rzecze: „Bogu Dzięki, że prezydent Ameryki „Reganek” dał Jaruzelskiemu nauczkę wprowadzając restrykcje gospodarcze dla Polski, prawie przed obliczem głodu..”. Papież Jan Paweł II nawiązał kontakt listowy z generałem, a do Breżniewa wysłał  emisariusza – nie list, nie telegram. Kilka razy się to powtórzyło, Regana działania uważał za szkodliwe. Groźby, bezpardonowe inwektywy do Warszawy szły z Moskwy drżącej o stan komunizmu
w świecie do Warszawy rozzuchwalającej „Solidarność” i kościół katolicki. Andropow, Czernienko niebawem zastąpili zmarłego Breżniewa. Czechosłowacja, Węgry, NRD również czuli się zagrożeni.. utratą „Kochanego Komunizmu”.

            Jan Paweł II i premier Polski gen. Jaruzelski po raz pierwszy spotkali się
w Belwederze w piątek 17.06.1983 r. (II pielgrzymka papieża do ojczyzny).
Jeżeli istniało jakiekolwiek „święte przymierze”, to dotyczyło ono polskiego papieża
i polskiego komunistycznego generała armii. Rola papieża była olbrzymia.

            Jaruzelski wspominał w wywiadzie..

„BYŁO TO DLA MNIE głębokie, osobiste przeżycie. Jestem niewierzący, ale
w genach pozostało mi coś z młodości. Tak zatem papież, owa postać w bieli, głęboko poruszyła mnie emocjonalnie. Byłem zdenerwowany, zdawałem sobie sprawę, że nogi mi drżą. Baczni widzowie dostrzegli to w migawce telewizyjnej”.

            Jan Paweł II przyznał przyjaciołom, że zauważył to natychmiast.

Dalej Jaruzelski:

            „Podczas tego pierwszego spotkania .. zdawałem sobie sprawę, że jest to coś szczególnego, że stoję przed obliczem wielkości. Stanowiło to dla mnie bardzo głębokie przeżycie … Jego osobowość, charyzma…”

            Zdumiewające, jak szybko nawiązała się między nimi nić sympatii i zaufania. Papież wyczuł, że generał jest bardzo uczuciowy, o wysokim poziomie moralnym.

            Gdy w Watykanie jeden z polskich Biskupów uczynił kąśliwą uwagę pod adresem Jaruzelskiego, papież mu przerwał:

            „Proszę nie mówić w mojej obecności niczego złego o generale. Dźwiga on na swych barkach ogromny wór kamieni”.

W roku 1991 podczas wizyty w Warszawie (generał już był na emeryturze) Jan Paweł II zmienił harmonogram i spotkał się prywatnie z Jaruzelskim. Rok później przyjął go na prywatnej audiencji w Watykanie.

            W muzeum w Św. Lipce wspomniany już Ks. dr Aleksander Jacyniak zgromadził księgozbiór papieża Jana Pawła II. Występują książki z dedykacjami Wojciecha Jaruzelskiego. „Zawsze starałem się służyć narodowi” – powiedział kiedyś. „Każde kolejne spotkanie zbliżało nas do siebie w czysto ludzkim sensie,.. we wzajemnej serdeczności” – stwierdził papież.

            Nastąpiło też spotkanie z Wałęsa, po Jego wyjściu na wolność, na terenie doliny Chochołowskiej. Wcześniej Wałęsa napisał list do Jana Pawła II:

            „Nie chcemy żyć przeszłością, napawać się goryczą i bólem, patrzymy
           w przyszły czas..”

Wspomina Wałęsa:

            „W Jego postaci, pochyleniu ciała, geście wyraża się jakby wielka troska
o człowieka..

Zauważyłam jeszcze coś innego: patrzę na wielkie stopy papieża, na Jego krok. Spokojny, odmierzony: człap, człap..

Jest w tym spokój, pewność, .. nadzieja .. Ja od tego kroku nabieram siły”.

            11 marca 1985 r. Michaił Gorbaczow objął stanowisko sekretarza generalnego KC KPZR (po zmarłym Czernience). Jan Paweł II zainteresował się Związkiem Radzieckim oraz krajami Europy Wschodniej.

W marcu 1985 (po kilku tygodniach)  Gromyko – długoletni minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego zatelefonował do Jana Pawła II: „Kreml może być zainteresowany nawiązaniem kontaktów dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską”- powiedział. Zbliżało się 1000 – lecie chrztu Rusi z roku 988 r. Papież .. ogłosił encyklikę 2.06.1985 r. o działaniu Apostołów Wschodu: Cyryla i Metodego.

Ojciec Św. zainteresował się osobą Gorbaczowa. Jaruzelski dopomógł w nawiązaniu kontaktów i tak powstała przyjaźń.

            Latem 1986 r. Gorbaczow z piękną i elegancką Raisą gościli w Polsce.
Śpiewał dla nich Andrzej Rosiewicz: „Michaił, Michaił, eta pieśnia dla Tiebia,  cztoby nowyje reformy dowioł ty do końca..”.

Gość zapytał Jaruzelskiego: Jaki jest Jan Paweł II ?

„..stałem się pośrednikiem między nimi” – mówił później generał. Gorbaczow zaprosił Jana Pawła II na obchody w 1988 r. 1000- lecia chrztu Rusi, ale nie dał zaproszenia  zwierzchnik cerkwi prawosławnej. Watykan reprezentowali: sekretarz stanu Casaroli oraz rzecznik Navarro Valls (lekarz z wykształcenia). Papież przesłał list do Gorbaczowa.

.. Po dłuższym czasie Gorbaczow zrewanżował się 7 stronicowym  listem do Jana Pawła II: wychwalał Jego poezje, dramaty, encykliki..

Wszystko to przestudiował. Zawzięcie przygotowywał się do spotkania.

Przybyli do Rzymu Państwo Gorbaczow 30.11.1988 r., czarna limuzyna zakręciła pirueta na Placu Św. Piotra. Próg Watykanu przekroczyli 1 grudnia.

Gorbaczow w ciemnym garniturze, a Raisa w czerwonej sukni. Rozmawiali po rosyjsku (papież z akcentem polskim) .

Później zapytany, co sądzi o Gorbaczowie, Jan Paweł II odrzekł:

„ To człowiek zasad.. jest gotów ponieść wszelkie .. konsekwencje, jakie mogą przynieść jego działania”.

Był ciekawy, skąd sekretarz generalny wziął wszystkie te nowe idee reform i zmiany organizacji całego Związku Radzieckiego. Związek Radziecki przestał istnieć
w 1991 r., a prezydent Gorbaczow razem z nim.

            I oto nie ma już członków „przyjacielskiego przymierza”.. Jan Paweł II
zm. 2.04.2000 r., kanonizowany 27.04.2014 r.

Ale żyje ich dzieło: Kraje Europy Wschodniej, w tym Polska bez komunizmu.
Oby jeszcze zginął korona wirus w świecie i w naszych sercach zatruwający zgodę.

            „Jesteśmy nie wrogi,

             Lecz na słońcach swych przeciwnych bogi..”

                                                                                                               Br. Rutkowska

Historia

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprasza do baszty na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni”

Zapraszamy grupy zorganizowane na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni” w baszcie obronnej przy ul. Romualda Traugutta.

Wydarzenie to zorganizowane w związku z udostępnieniem do zwiedzania jedynej w całości zachowanej średniowiecznej baszty wchodzącej w skład umocnień dawnego Kętrzyna jest również inauguracją działalności edukacyjnej Muzeum w nowym roku szkolnym. Podczas otwarcia wystawy odbywać się będą pokazy średniowiecznej kuchni przygotowane przez Pawła Szymańskiego (Garncarnia), który od wielu lat jest stałym uczestnikiem kętrzyńskich Jarmarków Średniowiecznych. Oprowadzanie po wystawie i opowieści o kuchni w średniowieczu przygotuje dr Alicja Dobrosielska.

Uwaga!

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii na otwarcie zapraszamy jedynie grupy szkolne po wcześniejszym zarezerwowaniu godziny zwiedzania.

Mieszkańcy miasta będą mogli zwiedzać ekspozycję w baszcie bezpłatnie w dniach 30 września – 4 października, w godzinach 10-16.

Czytaj dalej »

Historia

75. rocznica rozpoczęcia ewakuacji Polaków z Kresów Wschodnich

17 września w Kinie Gwiazda  odbyło się spotkanie z okazji 75. Rocznicy Rozpoczęcia Ewakuacji Polaków z Polski Kresowej. Było to swego rodzaju spotkanie pokoleń.

Spotkanie zostało zorganizowane  przez Miasto  Kętrzyn, Powiat Kętrzyński oraz Stowarzyszenie Brasławian Oddział w Kętrzynie z Prezesem Panem Pawłem Rogińskim na czele. Tematem przewodnim były losy Polaków na Kresach.

Obecni na spotkaniu, w tym młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, mieli okazję wysłuchać wzruszających wspomnień Zofii Zajko, Józefa Kondratowicza , Ryszarda Paukszto – członków Stowarzyszenia Brasławian o ich rodzinnych losach i osobistych przeżyciach związanych z ewakuacją do Polski.  Mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy  o przesiedleńcach polskich i osadnictwie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w pierwszych latach po 1945 r. , o których poinformował Tadeusz Korowaj-  Dyrektor Powiatowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.

Podczas spotkania Starosta  Michał Kochanowski oraz zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn Maciej Wróbel nawiązując w swoich wystąpieniach do korzeni rodzinnych podziękowali obecnym członkom Stowarzyszenia Brasławian oraz wyróżnili najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Stowarzyszenia za szerzenie kultury kresowej: Zenobię Alejun, Bronisławę Rutkowską oraz Aleksandra Puszko.

Spotkanie uświetniły występy węgorzewskiego, Reprezentacyjnego Chóru Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Ojczyzna.

Czytaj dalej »

Historia

Pamiętali o tych, co odeszli na wieczną służbę

17 września to rocznica agresji ZSRR na Polskę, a także „Dzień Sybiraka”.Z tej okazji burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka spotkał się z delegacją Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Upamiętniając tych, którzy odeszli oddając swoje życie za wolną Ojczyznę pod obeliskiem „W hołdzie tułaczom Sybiru”  złożono  kwiaty i zapalono  biało-czerwone znicze. Była to swoista chwila refleksji i pamięci o naszej historii.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury