Connect with us

Wiadomości

Od 25 maja będzie czynna Kasa Urzędu Miasta

Historia

Pamiętali o żołnierzach Armii Krajowej

W sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyła się uroczystość wręczenia Adamowi Jaworskiemu – członkowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  Koło w Kętrzynie –  aktu mianowania do stopnia kapitana.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim płk Mariusz Witkowski, Prezes Koła ŚZŻAK Jan Koszczyc  oraz zaproszeni goście, a wśród nich córka Adama Jaworskiego.

Akt mianowania  wynikający z decyzji Ministra Obrony Narodowej wręczył  Adamowi Jaworskiemu Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim płk Mariusz Witkowski, przypominając jednocześnie najważniejsze fakty z życiorysu mianowanego.  Mianowanie było efektem  inicjatywy dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej m. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec”.

– Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości awansowania mnie na kolejny stopień oficerski. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i radość, że są jeszcze ludzie. Którzy pamiętają i kontynuują tradycje patriotyczne oraz pamięć o tamtych czasach. Nie wszyscy moi koledzy doczekali tej chwili aby mogli wraz ze mną stanąć w obecności sztandaru – zwrócił się do obecnych na uroczystości kpt. Adam Jaworski.

Jak przystało na tak szczególną uroczystość nie zabrakło gratulacji i życzeń. Po wręczeniu aktu mianowania, w imieniu władz samorządowych  życzenia i gratulacje w imieniu powiatu złożył  mianowanemu starosta Michał Kochanowski, a w imieniu władz miasta Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka.

– Jest pan świadectwem historycznych wydarzeń, o których pamiętamy i będziemy pamiętać – zwrócił się do Adama Jaworskiego burmistrz przypominając jednocześnie  wydarzenia dotyczące dotychczasowej  współpracy  w Kętrzynie z organizacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość zakończyła się dokonaniem przez Adama Jaworskiego wpisu do Księgi Pamiątkowej.

***

kpt. Adam Jaworski w asyście pocztu sztandarowego

Adam Jaworski – Urodzony 4 lutego 1926 roku w miejscowości Hoduciszki pow. Święciany. Syn Kazimierza (leśniczego, kapitana rezerwy WP uczestnika wojny z bolszewikami w latach 1919-21) i Władysławy z rodziny Szymkiewiczów.

Do września 1939 roku mieszkał w Nowo¬Święcianach. Był uczniem Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Święcianach. Wiosną 1940 r. z całą rodziną został przesiedlony przez władze litewskie do Podbrodzia i tam uczęszczał  do szkoły średniej. Od listopada 1941 r. pracował w biurze Leśnictwa i Nadleśnictwa w Podbrodziu.

Od 1 lutego 1943 roku był członkiem siatki konspiracyjnej święciańskiego obwodu AK, gdzie pełnił funkcję łącznika-gońca komendy obwodu, przenosząc rozkazy, prasę konspiracyjną, sprzęt łącznościowy, broń i amunicję na terenie powiatu święciańskiego. Równocześnie uczestniczył w działaniach grupy dywersyjnej obwodu. Zagrożony dekonspiracją, w początkach czerwca 1944 roku został skierowany do oddziału leśnego AK „Żejmiana”. Równocześnie, rozkazem komendy obwodu awansowany do stopnia st. strzelca.

8 lipca 1944 r. oddział „Żejmiana” został połączony z oddziałem „Świr”, dowodzonym przez por. Józefa Romejkę ps. „Klin” i przemianowany na 36 Brygadę AK „Żejmiana”. Szlak bojowy brygady został zakończony wielogodzinną bitwą pod Krawczunami-Nowosiółkami z wycofującymi się z Wilna silnymi od-działami niemieckimi.

Po rozbrojeniu brygady w dniu 17 lipca 1944 roku Adam Jaworski, wraz z innymi, został osadzony w obozie w Miednikach skąd po kilku dniach uciekł i przedostał się do domu w Podbrodziu. Po przebytej chorobie (tyfus) wrócił do pracy w Nadleśnictwie. Wiosną 1945 roku został aresztowany przez KGB i około miesiąca przebywał  w więzieniu w Święcianach. Został zwolniony dzięki staraniom rodziny (łapówka). Wyjechał do Polski pierwszym transportem w sierpniu 1945 roku wraz z żoną. Od 1 lutego 1946 r. mieszkał w Morągu, a 1 maja 1947 r. przeniósł się na stałe do Kętrzyna. Pracował w administracji finansowej i w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie na różnych stanowiskach, aż do przejścia na emeryturę 1 kwietnia1986 roku.

Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a z tytułu pracy zawodowej Krzyżem Kawalerskim 00P. Jest członkiem ŚZŻAK Koło w Kętrzynie.

Czytaj dalej »

Wiadomości

Nowe wnioski na PUE ZUS z Tarczy 3.0

Nowe rozwiązania uwzględnione Tarczą 3.0 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 maja są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany dotyczą wniosków osób ubiegających się o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) oraz zwolnienia z opłacania składek (wniosek RDZ). W pierwszym dokumencie (RSP-D) zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r. W przypadku wniosku RDZ uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodano niezbędne oświadczenia.

– Zachęcamy do składania wniosków o pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej drogą elektroniczną bezpośrednio poprzez PUE ZUS  lub też za pośrednictwem strony gov.pl logując się do PUE ZUS. Jest to szybsza i wygodniejsza forma składania dokumentów – -mówi Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Klienci mogą też składać wnioski  w formie papierowej wysyłając je pocztą na adres placówki ZUS  lub osobiście w ZUS np. wrzucając do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Dodatkowo na PUE ZUS jest już możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Informacje te są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Jakie zmiany?

Tarcza 3.0 pozwala skorzystać ze zwolnienia ze składek samozatrudnionym, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. ponadto ze zwolnienia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Ponadto nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Aby starać się o świadczenie postojowe należy wykazać 15-proc. spadek przychodu i tak przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa warmińsko-mazurskiego

Czytaj dalej »

Wiadomości

30 lat samorządu terytorialnego

– 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory do rad miast i gmin. Stanowiły niezaprzeczalny dowód na to, że Polacy chcą sami kształtować swoje lokalne środowisko – mówi Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Henryk Niedziółka i dodaje: – Dzień Samorządu Terytorialnego to święto całej lokalnej społeczności , wszystkich mieszkańców Kętrzyna, którzy – poprzez udział w wyborach samorządowych oraz aktywne działanie – sami ten samorząd budują. I to im składam największy hołd. Dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszego miasta wszystkim, którzy przez te 30 lat pełnili publiczną służbę, dziękuję moim poprzednikom i radnym wszystkich kadencji – mówi burmistrz.

Poniżej link do wystąpienia burmistrza:

https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn/videos/638591673362363

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury