Connect with us

Sport

Kętrzyńska Liga Biegowa „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”

REGULAMIN 

 1. ORGANIZATORZY
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12 A.
 3. Fundacja Drużyna ML.
 4. CEL IMPREZY
 5. Promocja sportu i rekreacji na świeżym powietrzu jako idealnej formy dbania
  o zdrowie.
 6. Ochrona i promocja zdrowego trybu życia.
 7. Promocja biegania wśród mieszkańców Kętrzyna i regionu.
 8. ZASADY UCZESTNICTWA
 9. Uczestnikami mogą być wszyscy zawodnicy bez ograniczeń związanych
  z miejscem zamieszkania, którzy zapiszą się na cykl Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”  w dowolnym momencie trwania cyklu.
  Punkty przyznawane będą za faktyczne starty.
 10. Udział w Kętrzyńskiej Lidze Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” maja osoby, które ukończyły, najpóźniej w dniu startu 18 rok życia. Osoby młodsze mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 11. Udział w Kętrzyńskiej Lidze Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” jest bezpłatny.
 12. W ramach startu każdy zawodnik, który ukończy co najmniej  jeden z biegów otrzyma:
 13. Możliwość zdobycia nagród w kategoriach OPEN, wiekowej, za najszybciej przebiegnięty 1 kilometr oraz drużynowych.
 14. Pamiątkowy medal.
 15. Imienny certyfikat ukończenia ligi.
 16. TERMINY BIEGÓW ZALICZANYCH DO KĘTRZYŃSKIEJ LIGI BIEGOWEJ „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”: 16 lipca, 30 lipca, 13 sierpnia, 27 sierpnia, 10 września i 24 września o godzinie 17.00
  (Biuro Zawodów-zapisy od godziny 16.00)
  na stadionie miejskim
  przy ulicy Bydgoskiej 20 (Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów).
 17. KLASYFIKACJE:
 18. Kętrzyńska Liga Biegowa „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” obejmuje 6 biegów.
 19. Prowadzona będzie klasyfikacja:

– OPEN w kategorii kobiet i mężczyzn – 3 miejsca

– M18/K18 – (18-29 lat)

– M30/K30 – (30 – 39 lat)

– M40/K40 – (40 – 49 lat)

– M50/K50 – (50 – 51 lat)

– M60+/K6-+ (60 -lat i starsi)

– najszybsi zawodnicy ze wszystkich biegów (3 miejsca M i K)

– drużynowa (3 drużyny)

 • ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest udział w co najmniej dwóch biegach
  z cyklu.
 • Zawodnicy otrzymują punkty za miejsca w klasyfikacji OPEN uzyskane
  w ukończonych biegach na podstawie komunikatów końcowych poszczególnych biegów cyklu.
 • Punkty przydzielane będą w następujący sposób: I miejsce – 100 punktów, II – miejsce – 99 punktów, III miejsce – 98 punktów, ……100 miejsce – 1 punkt.
 • Zwycięzcami cyklu zostaną zawodnicy o największej sumie punktów uzyskanych
  we wszystkich ukończonych biegach.
 • Miejsca w kategoriach wiekowych wyłonione zostaną na podstawie końcowej klasyfikacji OPEN Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”.
 • W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników decydować będzie liczba najwyższych miejsc pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. W tej kategorii będą sklasyfikowane drużyny, których co najmniej 4 zawodników ukończy co najmniej jeden cykl Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”.
 • O miejscu drużyny decyduje suma punktów najlepszych 4 zawodników drużyny
  w klasyfikacji generalnej biegów każdego z biegów.
 • W skład 4 osobowej drużyny musi wchodzić co najmniej jedna kobieta.
 • Drużyną zgłoszona do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca miasto, klub sportowy, stowarzyszenie, szkołę  lub inne,
  po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora.
 • W trakcie cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny decyduje o przynależności do drużyny i kontaktuje się
  z organizatorem w sprawach drużyny.
 • Zwycięzcami klasyfikacji za najszybciej przebiegnięty kilometr, zostanie trzech zawodników w podziale na mężczyzn i kobiety,  którzy w całym cyklu Ligi uzyskają najlepszy czas na 1 kilometr.
 • PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD
 • Wyniki Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” dostępne będą
  na stronach www MOSIR Kętrzyn oraz www Kętrzyńskie Biegi.
 • Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się po ostatnim cyklu Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” na stadionie miejskim przy ulicy Bydgoskiej 20.

VII KĘTRZYŃSKA LIGA BIEGOWA „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” KIDS

W ramach Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” odbywać się będą dodatkowo biegi dla dzieci i młodzieży na 100 metrów, 200 metrów i 500 metrów.

 1. Wszystkie osoby startujące na zakończenie każdego biegu zostaną wyróżnione pamiątkowymi medalami.
 2. Dla poszczególnych biegów będą prowadzone klasyfikacje biegowe:

– 6 lat i młodsi

– 7-9 lat

– 10-12 lat

– 13-15 lat

– 16-17 lat

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” oraz dokumentowania zawodów. Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji biegów
  Kętrzyńskie Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” mija po 7 dniach od daty ich opublikowania. W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do Organizatorów poszczególnych biegów oraz komitetu organizacyjnego cyklu Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR”.
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem.
 6. Zapoznanie się z regulaminem oświadczone zostanie poprzez złożenie podpisu na liście startowej zawierającej też informację o zaznajomieniu się z przepisami zawartymi
  w niniejszym regulaminie.
 7. Osoby bez numerów startowych biegnące po trasie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 8. Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy ręcznego stopera.
 9. Biegi odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 11. W przypadku z rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 12. Uczestnik Kętrzyńskiej Ligi Biegowej „KĘTRZYŃSKI KILOMETR” wypełniając
  i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 13. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie MOSIR
  oraz na Facebook MOSIR.
 14. Osoby do kontaktu: Krzysztof Krupienik – menadżer sportu MOSIR
  telefon kontaktowy 600 938 489 e-mail: biuro@mosir-ketrzyn.pl oraz Miłosz Lenart – Fundacja Drużyna ML telefon kontaktowy 608 522 053,
  e-mail: miloszlenart@interia.pl
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ulica Kazimierza Wielkiego 12a, 11 – 400 Kętrzyn.
 • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych kontakt: biuro@bezowijania.com
  Monika Zygmunt – Jakuć.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
  do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.

Organizatorzy: MOSiR Kętrzyn, Fundacja Drużyna ML

Piłka nożna

3. kolejka Letniej Kętrzyńskiej Ligi Orlikowej – 10 lipca 2020 r. godz. 18.00 ( Orlik przy ul. Kopernika 12)

Czytaj dalej »

Siatkówka

Turniej Piłki Plażowej Pań

4 lipca na boiskach do piłki plażowej rozegrano Turniej Piłki Plażowej Pań. W  Turnieju wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn z: Olsztyna, Bartoszyc, Gołdapi, Mrągowa i Kętrzyna.

Przy typowo letniej pogodzie, po wielogodzinnych zmaganiach na boiskach do gry w plażową piłkę siatkową, turniej zwycięsko zakończyła para z Olsztyna w składzie Magdalena Borowska i Julia Gach. Drugie miejsce wywalczyła para z Bartoszyc (Ula Złotkowska i Ola Fota), a trzecie również para z Bartoszyc   Iza Treblińska i Olga Ryglewicz.

Czytaj dalej »

Piłka nożna

Zespół PENERZY liderem Letniej Kętrzyńskiej Ligi Orlikowej

3 lipca na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1 rozegrana została 2. kolejka Letniej Kętrzyńskiej Ligi Orlikowej.  Liderem po dwóch kolejkach  rozgrywek jest zespół PENERZY, który w rywalizacji na boisku pokonał zespół EXTREME TEAM.

Dzisiejsze rozgrywki ligowe rozpoczęły się od pojedynku dwóch najlepszych zespołów  po pierwszej kolejce rozgrywek –PENERÓW i EXTREME TEAM . Oba zespoły po pierwszej kolejce zgromadziły na swoim koncie po 3. punkty. Mecz – zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami – obfitował w wiele emocji. Jednak zwycięsko z tego pojedynku wyszedł  zespół PENERÓW, który pokonał  EKSTREMĘ TEAM  6:0,  zapewniając sobie tym samym pierwszą pozycję w tabeli rozgrywek.

W kolejnym meczu spotkały się zespoły KRIZZO I MAŃBUD, które w pierwszej kolejce zdobyły odpowiednio 1 i 0 punktów. W tym przypadku zespół KRIZZO  pokazał rywalom swoją wyższość  pokonując ich 6:1 i gromadząc na swoim koncie po dwóch kolejkach 4. punkty.

Ostatni mecz drugiej kolejki, to bardzo emocjonujące spotkanie pomiędzy zespołami FUNDACJI SERDUSZKO i FILIPÓWKI. Po bardzo wyrównanym pojedynku zespół Fundacji pokonał rywali 5:3.

Po dwóch kolejkach rozgrywek liderem Letniej Kętrzyńskiej Ligi Orlikowej jest zespół PENERÓW z dorobkiem 6 . punktów, drugie miejsce zajmuje zespół KRIZZO – 4 punkty, a trzecie EKSTREME TEAM – 3. punkty.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury