Connect with us

Informacje miejskie

MAZURY FREESTYLE BATTLE 2020 – 10-12 lipca 2020 (SKATEPARK w Kętrzynie ul. Poznańska)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu MFB w dniach 10-12 lipca 2020. Zaplanowaliśmy wiele działań aktywizujących młodzieżowe zainteresowania takie jak Graffiti, Hip Hop Dance, Breakdance, Rolki, Deskorolka, Hulajnoga oraz BMX. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu FORMALNIE NIEFORMALNI – SKATE KULTURA NA SKATEPARKU oraz festiwalu AGRESSIVE INLINE GAMES.

UWAGA!!! Ze względu na panującą epidemię COVID-19, podczas trwania festiwalu MFB, na terenie skateparku będą mogły przebywać wyłącznie osoby, które zarejestrują się w punkcie rejestracji w dniu wydarzenia oraz dostarczą stosowne zgody w tym deklaracja MFB-COVID i zgoda MFB-UCZESTNICTWO. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku braku zgody uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren festiwalu. Zgodę oraz deklarację można pobrać z oficjalnego fanpage’a wydarzenia www.facebook.com/MazuryFreestyleBattle

PROGRAM:

****************************************************************************

10 lipca 2020 (piątek) SKATEPARK w Kętrzynie

GRAFFITI (uczestnictwo bezpłatne)

– 9:00-14:00 – malowanie elementów skateparku pod okiem doświadczonego grafficiarza.

HULAJNOGA JAM (wpisowe 10 zł)

– 14:00 – rejestracja uczestników;

– 15:00 – BLADECROSS;

– 16:00 – SKATE OF GAME;

– 17:00 – SCOOT;

– 19:30 – rozdanie nagród,

BREAKDANCE JAM (wpisowe 10 zł)

– 17:00 – rejestracja uczestników

– 18:00 – pojedynki taneczne 1vs1 w kat. wiekowych do 10 lat, pow. 11 lat.

– 20:30 – rozdanie nagród.

****************************************************************************

11 lipca 2020 (sobota) SKATEPARK w Kętrzynie

GRAFFITI (uczestnictwo bezpłatne)

– 9:00-14:00 – malowanie elementów skateparku pod okiem doświadczonego grafficiarza.

ROLKI JAZDA AGRESYWNA – AGRESSIVE INLINE K-GAMES (wpisowe AMATOR-20 zł, PRO-30 zł)

– 12:00 – zapisy wszystkich kategorii i rozgrzewki;

– 13:00 – zawody BLADECROSS;

– 14:00 – rozgrzewki;

– 14:30 – eliminacje SKATEPARK AMATOR;

– 15:30 – rozgrzewki;

– 16:00 – eliminacje SKATEPARK PRO;

– 17:00 – finał SKATEPARK AMATOR;

– 17:45 – finał SKATEPARK PRO;

– 18:30 – rozdanie nagród.

HIP-HOP DANCE JAM (wpisowe 10 zł)

– 17:00 – rejestracja uczestników

– 18:00 – pojedynki taneczne 1vs1 w kat. wiekowych do 10 lat, pow. 11 lat.

– 20:30 – rozdanie nagród.

***************************************************************************

12 lipca 2020 (niedziela) SKATEPARK w Kętrzynie

GRAFFITI (uczestnictwo bezpłatne)

– 9:00-14:00 – malowanie elementów skateparku pod okiem doświadczonego grafficiarza.

BMX (wpisowe 10 zł)

– 11:00 – rejestracja uczestników;

– 12:00 – konkurencja ZBIJAK;

– 13:00 – konkurencja BUNNYHOP;

– 14:00 – konkurencja LONG-JUMP;

– 15:00 – JAM;

– 16:00 – BEST TRICK;

– 16:30 – rozdanie nagród.

DESKOROLKA (wpisowe 10 zł)

– 16:00 – rejestracja uczestników;

– 17:00 – GAME OF SKATE;

– 18:00 – SKATE JAM;

– 19:00 – BEST TRICK;

– 20:00 – Rozdanie nagród.

Koordynatorzy:

– Rolki/Hulajnoga/Deskorolka – Jerzy Pruszyński – 501 212 176 jery61@wp.pl

– Breakdance/Hip Hop Dance – Piotr Frąckiewicz – 500 351 690 piotr.f.ketrzyn@gmail.com

– Rolki Jazda Agresywna – Mateusz Radziszewski – 660 783 930 mateusz@dronography.pl

– BMX – Adam Suchocki – 790 254 797 – Dudz66665@gmail.com

Organizatorzy:

Miasto Kętrzyn, Kętrzyńskie Centrum Kultury, MOSIR Kętrzyn, UKS Olimp sekcja Blue Bear, Stowarzyszenie Hip Hop Mazury, Szkółka rolkowa Roll4All.

MFB – Fanpage: https://www.facebook.com/MazuryFreestyleBattle/  

wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/590052571922070/ 

Informacje miejskie

Kętrzyńskie Ogrody Działkowe będą jeszcze atrakcyjniejsze

Ogródki działkowe im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie będą jeszcze atrakcyjniejsze. Wzbogacone zostaną o nowe nasadzenia, małą infrastrukturę oraz urządzenia fitness. Utwardzony i ogrodzony zostanie także teren gniazda śmietnikowego. Wszystko to będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Kętrzyn dofinansowania z Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Umowa na uatrakcyjnienie terenu ROD została podpisana wczoraj w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

– Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią ważną rolę w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym. Ich walory zostały docenione jeszcze bardziej w dobie pandemii. Tam pielęgnowane są tereny zielone, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. Jako miasto stale inwestujemy w rozwój zieleni. Jak tylko otrzymaliśmy informację o konkursie z Urzędu Marszałkowskiego, podjęliśmy odpowiednie kroki, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Pomysłodawcami inwestycji byli sami działkowicze, bo to oni wiedzą najlepiej, czego im potrzeba. My zaś jesteśmy po to, by słuchać i wspierać naszych mieszkańców oraz pracować na rzecz rozwoju miastaJestem przekonany, że ta inwestycja uatrakcyjni to miejsce i będzie cieszyć naszych działkowiczów  – dodaje włodarz.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 24 997 zł, z czego 14 997 zł to dofinansowanie pozyskane od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wkład Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych wynosi po 5 000 zł. Realizacja projektu nastąpi jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

Kolejne zmiany organizacji ruchu wokół kętrzyńskiego jeziorka

Trwają prace związane z remontem ulic i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka. W związku z realizowaną inwestycją, od 29. lipca 2021 r., wprowadzony zostanie II etap czasowej organizacji ruchu, który będzie polegał na:

  • otwarciu zamkniętego odcinka ulicy Asnyka,
  • otwarciu zamkniętego odcinka ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ulicą Asnyka do skrzyżowania z ulicą Kaszubską,
  • zamknięciu odcinka ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Kaszubską (włącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Rybną z zamknięciem połówki skrzyżowania Kościuszki-Rybna,
  • pozostała tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

W okresie obowiązywania czasowej organizacji ruchu dopuszczony zostanie jedynie ruch pieszy w obrębie istniejących chodników, z zastosowaniem ruchu pieszego jednostronnego. Wszystkie etapy tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz objazdy znajdują się na mapie.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

Zakres prac obejmuje: roboty instalacyjno – sanitarne związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz prace drogowe. Nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod drogą. Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu zostaną podczyszczone do parametrów zgodnych z polskim prawem. Koszt wykonanych prac wynosi ponad 3,6 mln zł.

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

KĘTRZYN ZŁOŻYŁ WNIOSKI DO POLSKIEGO ŁADU

Finansowy ze środków unijnych Rządowy Program Polski Ład, czyli Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 30 lipca 2021 roku.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda gmina czy związek gmin może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Ważne, aby gmina miała pieniądze na wkład własny. Złożone wnioski dotyczą:
– budowy infrastruktury drogowej (priorytet 1, 95% dofinansowania) – szacowana wartość 16.500.000 zł,
– modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej (priorytet 1, 95% dofinansowania) – szacowana wartość 21.500.000 zł,
– budowy infrastruktury turystycznej nad jeziorem (priorytet 2, 90% dofinansowania) – szacowana wartość 5.000.000 zł.

Z kolei Związek Gmin „Barcja”, którego przewodniczącym jest Ryszard Niedziółka, składa wnioski na budowę ścieżek rowerowych wokół Kętrzyna.

Kryteria oceny wniosku nie są sprecyzowane, a ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Premier, ale walczymy o każde środki zewnętrzne, bez nich nie stać nas na duże projekty – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. – Ocena tych projektów ma być znana już w sierpniu, a we wrześniu zostać ma ogłoszony kolejny nabór. Wiedząc jak zostały ocenione lipcowe wnioski, będziemy wiedzieć o co jeszcze zawalczyć jesienią. Wśród planów są kolejne elektryczne autobusy i ulica Wileńska – dodaje burmistrz.

We wtorek odbyło się spotkanie informacyjne z radnymi, którzy zaakceptowali proponowane wnioski. Co ważne, inwestycja, której wniosek dotyczy, powinna być już zaplanowana w taki sposób, żeby w terminie 6 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej realizację. Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury