Connect with us

Historia

77. rocznica Rzezi Wołyńskiej

77 lat temu Polaków mordowano siekierami, piłami, palono żywcem. Nie oszczędzano nikogo. Zabijano kobiety, dzieci i starców. W taki sposób  UPA przeprowadziła czystkę etniczną na Wołyniu.

W związku z rocznicą tych tragicznych wydarzeń uroczystości w Kętrzynie rozpoczęły się w Bazylice św. Jerzego od Mszy św. w intencji  ofiar tragedii na Wołyniu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na Plac Armii Krajowej. Tutaj dalsza część uroczystości rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz przypomnienia przez prowadzącą najistotniejszych wydarzeń na Wołyniu sprzed 77 lat. Po czym  pod Pomnikiem  w Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 delegacje władz samorządowych miasta i powiatu, zakładów pracy, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz jednostek kultury i oświaty złożyły wiązanki kwiatów.

Więcej o tragedii na Wołyniu, gdzie zamordowano około 100 tysięcy Polaków a z około 2500 miejscowości, w których mieszkali Polacy (w wyniku działań OUN-UPA) ok. 1500 przestało istnieć (zostało spalonych, zniszczonych) można przeczytać na portalu IPN dot. zbrodni wołyńskiej przeprowadzonej przez nacjonalistów ukraińskich – zbrodniawolynska.pl  oraz  stronie https://naszahistoria.pl/

Historia

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprasza do baszty na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni”

Zapraszamy grupy zorganizowane na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni” w baszcie obronnej przy ul. Romualda Traugutta.

Wydarzenie to zorganizowane w związku z udostępnieniem do zwiedzania jedynej w całości zachowanej średniowiecznej baszty wchodzącej w skład umocnień dawnego Kętrzyna jest również inauguracją działalności edukacyjnej Muzeum w nowym roku szkolnym. Podczas otwarcia wystawy odbywać się będą pokazy średniowiecznej kuchni przygotowane przez Pawła Szymańskiego (Garncarnia), który od wielu lat jest stałym uczestnikiem kętrzyńskich Jarmarków Średniowiecznych. Oprowadzanie po wystawie i opowieści o kuchni w średniowieczu przygotuje dr Alicja Dobrosielska.

Uwaga!

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii na otwarcie zapraszamy jedynie grupy szkolne po wcześniejszym zarezerwowaniu godziny zwiedzania.

Mieszkańcy miasta będą mogli zwiedzać ekspozycję w baszcie bezpłatnie w dniach 30 września – 4 października, w godzinach 10-16.

Czytaj dalej »

Historia

75. rocznica rozpoczęcia ewakuacji Polaków z Kresów Wschodnich

17 września w Kinie Gwiazda  odbyło się spotkanie z okazji 75. Rocznicy Rozpoczęcia Ewakuacji Polaków z Polski Kresowej. Było to swego rodzaju spotkanie pokoleń.

Spotkanie zostało zorganizowane  przez Miasto  Kętrzyn, Powiat Kętrzyński oraz Stowarzyszenie Brasławian Oddział w Kętrzynie z Prezesem Panem Pawłem Rogińskim na czele. Tematem przewodnim były losy Polaków na Kresach.

Obecni na spotkaniu, w tym młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, mieli okazję wysłuchać wzruszających wspomnień Zofii Zajko, Józefa Kondratowicza , Ryszarda Paukszto – członków Stowarzyszenia Brasławian o ich rodzinnych losach i osobistych przeżyciach związanych z ewakuacją do Polski.  Mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy  o przesiedleńcach polskich i osadnictwie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w pierwszych latach po 1945 r. , o których poinformował Tadeusz Korowaj-  Dyrektor Powiatowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.

Podczas spotkania Starosta  Michał Kochanowski oraz zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn Maciej Wróbel nawiązując w swoich wystąpieniach do korzeni rodzinnych podziękowali obecnym członkom Stowarzyszenia Brasławian oraz wyróżnili najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Stowarzyszenia za szerzenie kultury kresowej: Zenobię Alejun, Bronisławę Rutkowską oraz Aleksandra Puszko.

Spotkanie uświetniły występy węgorzewskiego, Reprezentacyjnego Chóru Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Ojczyzna.

Czytaj dalej »

Historia

Pamiętali o tych, co odeszli na wieczną służbę

17 września to rocznica agresji ZSRR na Polskę, a także „Dzień Sybiraka”.Z tej okazji burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka spotkał się z delegacją Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Upamiętniając tych, którzy odeszli oddając swoje życie za wolną Ojczyznę pod obeliskiem „W hołdzie tułaczom Sybiru”  złożono  kwiaty i zapalono  biało-czerwone znicze. Była to swoista chwila refleksji i pamięci o naszej historii.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury