Connect with us

Historia

Na ten moment czekało wielu. Kętrzyński zamek otwarty dla zwiedzających

25 lipca 2020 r., po dwóch latach prac remontowych, mieszkańcom i turystom udostępniono kętrzyński zamek. Do zamku powróciły także instytucje, które przed dwoma laty były również związane z zamkiem: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”.

Punktualnie o godzinie 12.00 burmistrz miasta Ryszard Niedziółka otrzymał z rąk rycerzy krzyżackich chorągwie oraz symboliczny klucz do zamku dokonując jego otwarcia.

W uroczystości otwarcia zamku wraz z gospodarzami obiektu, mieszkańcami, przedstawicielami duchowieństwa, wykonawcami inwestycji, turystami, władzami samorządowymi miasta, powiatu i gmin uczestniczyła również Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Paweł Żukowski, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

– Jest to szczególny dzień. Po niemal dwóch latach remontu oddajemy do użytku ten historyczny kętrzyński obiekt aby służył społeczności Kętrzyna, gościom i turystom. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dziękuję samorządowi poprzedniej kadencji za przygotowanie i rozpoczęcie projektu, samorządowi obecnej kadencji który dokończył jego realizację oraz za pomoc samorządowi i władzom województwa  – zwrócił się do obecnych na uroczystości Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, a kontynuując swoją wypowiedź i  wręczając bukiet kwiatów Marcie Wojciechowskiej, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego podziękował również pracownikom za zaangażowanie.

W tak szczególnym dla miasta dniu nie mogło zabraknąć również gratulacji i uznania ze strony władz województwa warmińsko-mazurskiego, a przekazali je Jolanta Piotrowska w imieniu własnym oraz marszałka Gustawa Brzezina oraz Paweł Żukowski w imieniu wojewody Artura Chojeckiego.

Po  oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na zwiedzanie obiektu, po którym – części muzealnej –  oprowadzała Marta Wojciechowska, a po części bibliotecznej jej dyrektor Witold Gagacki.

Jak duże było oczekiwanie na ten dzień niech świadczy chociażby duża ilość osób biorących udział w uroczystości oraz pragnąca zwiedzić oddany do użytku obiekt. Zainteresowanie było tym większe bowiem wydarzeniem towarzyszącym był zorganizowany na dziedzińcu zamku doroczny – już XV  – Średniowieczny Jarmark na Św. Jakuba. W jego trakcie chętni mogli poznać tajniki średniowiecznego życia obozowego i rzemieślniczego, wysłuchać koncertu muzyki dawnej i tradycyjnej. Natomiast w godzinach wieczornych chętni mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu Turba Jacobi i obejrzeć występ Teatru Ognia Widmo.

***

Zamek krzyżacki w Kętrzynie

Kętrzyński zamek po remoncie

Zamek krzyżacki w Kętrzynie to historyczna perła. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w ramach realizowanego projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Efektem końcowym prowadzonych prac jest termomodernizacja Zamku oraz dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Realizowany projekt zakłada także rewitalizację i odtworzenie  w formie trwałej ruiny baszt oraz południowego i wschodniego muru obronnego Zamku krzyżackiego. Kompleksowo odremontowany Zamek w Kętrzynie z urozmaiconą ofertą kulturalną, jego promocja poza granicami Regionu będą kierować do miasta coraz większą liczbę turystów. Nowością, która na pewno wzbudzi duże zainteresowanie jest interaktywny systemem do projekcji i multimedialna makieta miasta Kętrzyn.Dodatkowo ponad milion złotych miasto wyasygnowało z własnych środków na realizację zadań nie ujętych w projekcie, by kompleksowo podejść do remontu obiektu, czyli na odnowienie ścian, sal i podłóg.  W sumie koszt remontu wyniósł 9,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 5,3 mln złotych.

Historia

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprasza do baszty na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni”

Zapraszamy grupy zorganizowane na otwarcie ekspozycji „W średniowiecznej kuchni” w baszcie obronnej przy ul. Romualda Traugutta.

Wydarzenie to zorganizowane w związku z udostępnieniem do zwiedzania jedynej w całości zachowanej średniowiecznej baszty wchodzącej w skład umocnień dawnego Kętrzyna jest również inauguracją działalności edukacyjnej Muzeum w nowym roku szkolnym. Podczas otwarcia wystawy odbywać się będą pokazy średniowiecznej kuchni przygotowane przez Pawła Szymańskiego (Garncarnia), który od wielu lat jest stałym uczestnikiem kętrzyńskich Jarmarków Średniowiecznych. Oprowadzanie po wystawie i opowieści o kuchni w średniowieczu przygotuje dr Alicja Dobrosielska.

Uwaga!

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii na otwarcie zapraszamy jedynie grupy szkolne po wcześniejszym zarezerwowaniu godziny zwiedzania.

Mieszkańcy miasta będą mogli zwiedzać ekspozycję w baszcie bezpłatnie w dniach 30 września – 4 października, w godzinach 10-16.

Czytaj dalej »

Historia

75. rocznica rozpoczęcia ewakuacji Polaków z Kresów Wschodnich

17 września w Kinie Gwiazda  odbyło się spotkanie z okazji 75. Rocznicy Rozpoczęcia Ewakuacji Polaków z Polski Kresowej. Było to swego rodzaju spotkanie pokoleń.

Spotkanie zostało zorganizowane  przez Miasto  Kętrzyn, Powiat Kętrzyński oraz Stowarzyszenie Brasławian Oddział w Kętrzynie z Prezesem Panem Pawłem Rogińskim na czele. Tematem przewodnim były losy Polaków na Kresach.

Obecni na spotkaniu, w tym młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, mieli okazję wysłuchać wzruszających wspomnień Zofii Zajko, Józefa Kondratowicza , Ryszarda Paukszto – członków Stowarzyszenia Brasławian o ich rodzinnych losach i osobistych przeżyciach związanych z ewakuacją do Polski.  Mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy  o przesiedleńcach polskich i osadnictwie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w pierwszych latach po 1945 r. , o których poinformował Tadeusz Korowaj-  Dyrektor Powiatowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.

Podczas spotkania Starosta  Michał Kochanowski oraz zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn Maciej Wróbel nawiązując w swoich wystąpieniach do korzeni rodzinnych podziękowali obecnym członkom Stowarzyszenia Brasławian oraz wyróżnili najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Stowarzyszenia za szerzenie kultury kresowej: Zenobię Alejun, Bronisławę Rutkowską oraz Aleksandra Puszko.

Spotkanie uświetniły występy węgorzewskiego, Reprezentacyjnego Chóru Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Ojczyzna.

Czytaj dalej »

Historia

Pamiętali o tych, co odeszli na wieczną służbę

17 września to rocznica agresji ZSRR na Polskę, a także „Dzień Sybiraka”.Z tej okazji burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka spotkał się z delegacją Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Upamiętniając tych, którzy odeszli oddając swoje życie za wolną Ojczyznę pod obeliskiem „W hołdzie tułaczom Sybiru”  złożono  kwiaty i zapalono  biało-czerwone znicze. Była to swoista chwila refleksji i pamięci o naszej historii.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury