Connect with us

Historia

W 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

W historię Polski mocno została wpisana data 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to w okupowanej przez Niemców stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego celowość i znaczenie do tej pory budzi jeszcze wiele emocji ale hołd oddawany powstańcom był i jest bezcenny .

Powstanie Warszawskie było jednym  z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski w XX wieku.  Od tamtego pamiętnego dnia, kiedy w walce o wolność stanęło kilkadziesiąt tysięcy młodych  warszawiaków minęło już 76 lat.

Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.  Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

O najistotniejszych faktach związanych z Powstaniem Warszawskim wspomniała Karina Pac – prowadząca uroczystość na placu AK.

– W trakcie dwumiesięcznych walk straty powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy – wspomniała.

Punktualnie o godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły syreny. W Kętrzynie również, a kilkadziesiąt osób zebrało się pod pomnikiem,  by uczcić ten bohaterski zryw z sierpnia 1944 roku. Uczczono go symbolicznie. Delegacje samorządowców, stowarzyszeń, partii politycznych i spółek gospodarczych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956″, a kętrzyńscy harcerze zaciągnęli wartę honorową.

Historia

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia na Placu Armii Krajowej pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 kwiaty składać można było indywidualnie. Kwiaty złożyli także przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Henryk Niedziółka  oraz Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski.

***

Na podstawie Konstytucji 3 maja przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

W czasie zaborów to święto było zakazane. Za jego obchodzenie groziły potężne kary. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, 3 maja znów obchodzone było święto narodowe. Taki stan utrzymał się do 1946 roku. W 1951 roku natomiast to święto zostało zniesione, a przywrócone ponownie jako Święto Konstytucji 3 Maja w 1990 roku.

Czytaj dalej »

Historia

Biało Czerwone Żuczki z oddziału przedszkolnego SP 3

Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest poczucie przynależności do grupy społecznej, najbliższej rodziny, kraju w którym żyjemy. Miesiąc maj dostarcza nam możliwości do kształtowania postaw szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych.

W piątek 30 kwietnia najmłodsza grupa z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 3 w Kętrzynie uczciły te wyjątkowe dla każdego Polaka Święta.

Marta Żukowska

Czytaj dalej »

Historia

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja przypada 230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu pandemię obchody będą kameralne. O godz. 10:00 zapraszamy Państwa na transmisję mszy świętej na FB Miasto Kętrzyn oraz w sieciach kablowych Telewizja KTK. Kwiaty pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 składać będzie można indywidualnie.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury