Connect with us

Historia

W 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

W historię Polski mocno została wpisana data 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to w okupowanej przez Niemców stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego celowość i znaczenie do tej pory budzi jeszcze wiele emocji ale hołd oddawany powstańcom był i jest bezcenny .

Powstanie Warszawskie było jednym  z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski w XX wieku.  Od tamtego pamiętnego dnia, kiedy w walce o wolność stanęło kilkadziesiąt tysięcy młodych  warszawiaków minęło już 76 lat.

Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.  Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

O najistotniejszych faktach związanych z Powstaniem Warszawskim wspomniała Karina Pac – prowadząca uroczystość na placu AK.

– W trakcie dwumiesięcznych walk straty powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy – wspomniała.

Punktualnie o godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły syreny. W Kętrzynie również, a kilkadziesiąt osób zebrało się pod pomnikiem,  by uczcić ten bohaterski zryw z sierpnia 1944 roku. Uczczono go symbolicznie. Delegacje samorządowców, stowarzyszeń, partii politycznych i spółek gospodarczych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956″, a kętrzyńscy harcerze zaciągnęli wartę honorową.

Historia

Na ten moment czekało wielu. Kętrzyński zamek otwarty dla zwiedzających

25 lipca 2020 r., po dwóch latach prac remontowych, mieszkańcom i turystom udostępniono kętrzyński zamek. Do zamku powróciły także instytucje, które przed dwoma laty były również związane z zamkiem: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”.

Punktualnie o godzinie 12.00 burmistrz miasta Ryszard Niedziółka otrzymał z rąk rycerzy krzyżackich chorągwie oraz symboliczny klucz do zamku dokonując jego otwarcia.

W uroczystości otwarcia zamku wraz z gospodarzami obiektu, mieszkańcami, przedstawicielami duchowieństwa, wykonawcami inwestycji, turystami, władzami samorządowymi miasta, powiatu i gmin uczestniczyła również Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Paweł Żukowski, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

– Jest to szczególny dzień. Po niemal dwóch latach remontu oddajemy do użytku ten historyczny kętrzyński obiekt aby służył społeczności Kętrzyna, gościom i turystom. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dziękuję samorządowi poprzedniej kadencji za przygotowanie i rozpoczęcie projektu, samorządowi obecnej kadencji który dokończył jego realizację oraz za pomoc samorządowi i władzom województwa  – zwrócił się do obecnych na uroczystości Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, a kontynuując swoją wypowiedź i  wręczając bukiet kwiatów Marcie Wojciechowskiej, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego podziękował również pracownikom za zaangażowanie.

W tak szczególnym dla miasta dniu nie mogło zabraknąć również gratulacji i uznania ze strony władz województwa warmińsko-mazurskiego, a przekazali je Jolanta Piotrowska w imieniu własnym oraz marszałka Gustawa Brzezina oraz Paweł Żukowski w imieniu wojewody Artura Chojeckiego.

Po  oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na zwiedzanie obiektu, po którym – części muzealnej –  oprowadzała Marta Wojciechowska, a po części bibliotecznej jej dyrektor Witold Gagacki.

Jak duże było oczekiwanie na ten dzień niech świadczy chociażby duża ilość osób biorących udział w uroczystości oraz pragnąca zwiedzić oddany do użytku obiekt. Zainteresowanie było tym większe bowiem wydarzeniem towarzyszącym był zorganizowany na dziedzińcu zamku doroczny – już XV  – Średniowieczny Jarmark na Św. Jakuba. W jego trakcie chętni mogli poznać tajniki średniowiecznego życia obozowego i rzemieślniczego, wysłuchać koncertu muzyki dawnej i tradycyjnej. Natomiast w godzinach wieczornych chętni mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu Turba Jacobi i obejrzeć występ Teatru Ognia Widmo.

***

Zamek krzyżacki w Kętrzynie

Kętrzyński zamek po remoncie

Zamek krzyżacki w Kętrzynie to historyczna perła. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w ramach realizowanego projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Efektem końcowym prowadzonych prac jest termomodernizacja Zamku oraz dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Realizowany projekt zakłada także rewitalizację i odtworzenie  w formie trwałej ruiny baszt oraz południowego i wschodniego muru obronnego Zamku krzyżackiego. Kompleksowo odremontowany Zamek w Kętrzynie z urozmaiconą ofertą kulturalną, jego promocja poza granicami Regionu będą kierować do miasta coraz większą liczbę turystów. Nowością, która na pewno wzbudzi duże zainteresowanie jest interaktywny systemem do projekcji i multimedialna makieta miasta Kętrzyn.Dodatkowo ponad milion złotych miasto wyasygnowało z własnych środków na realizację zadań nie ujętych w projekcie, by kompleksowo podejść do remontu obiektu, czyli na odnowienie ścian, sal i podłóg.  W sumie koszt remontu wyniósł 9,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 5,3 mln złotych.

Czytaj dalej »

Historia

77. rocznica Rzezi Wołyńskiej

77 lat temu Polaków mordowano siekierami, piłami, palono żywcem. Nie oszczędzano nikogo. Zabijano kobiety, dzieci i starców. W taki sposób  UPA przeprowadziła czystkę etniczną na Wołyniu.

W związku z rocznicą tych tragicznych wydarzeń uroczystości w Kętrzynie rozpoczęły się w Bazylice św. Jerzego od Mszy św. w intencji  ofiar tragedii na Wołyniu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na Plac Armii Krajowej. Tutaj dalsza część uroczystości rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz przypomnienia przez prowadzącą najistotniejszych wydarzeń na Wołyniu sprzed 77 lat. Po czym  pod Pomnikiem  w Hołdzie Poległym , Pomordowanym  i Zamęczonym Polakom  – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 delegacje władz samorządowych miasta i powiatu, zakładów pracy, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz jednostek kultury i oświaty złożyły wiązanki kwiatów.

Więcej o tragedii na Wołyniu, gdzie zamordowano około 100 tysięcy Polaków a z około 2500 miejscowości, w których mieszkali Polacy (w wyniku działań OUN-UPA) ok. 1500 przestało istnieć (zostało spalonych, zniszczonych) można przeczytać na portalu IPN dot. zbrodni wołyńskiej przeprowadzonej przez nacjonalistów ukraińskich – zbrodniawolynska.pl  oraz  stronie https://naszahistoria.pl/

Czytaj dalej »

Historia

Kętrzynianie pamiętali o patronie. Uroczyste obchody 182. rocznicy urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego

11 lipca 1838 r. urodził się  Wojciech Kętrzyński, o którym mówi się, że „zwrócił Polsce Mazurów, a Mazurom Polskę”.  7 maja 1946 od jego nazwiska przyjęto dla miasta nazwę Kętrzyn. Był to dowód uczczenia wybitnego absolwenta miejscowego gimnazjum, a zarazem człowieka który na stałe wpisał się w historię Warmii i Mazur.

11 lipca 2020 r. (sobota) obchodzono  182. rocznicę urodzin patrona naszego miasta. Z tej okazji, po odegraniu hymnu Kętrzyna i w obecności pocztu sztandarowego miasta pod pomnikiem patrona delegacje samorządu miejskiego i powiatowego, spółek komunalnych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych złożyły wiązanki kwiatów.

Uroczystość rocznicowa  była  też okazją do krótkiego wspomnienia postaci patrona miasta,  jego  życia i dorobku naukowego. Uczyniła to prowadząca uroczystość Karina Pac.

 

***

Wojciech Kętrzyński  urodził się 11 lipca 1838 roku, a zmarł 15 stycznia 1918 roku we Lwowie  i nie doczekał niepodległości Polski, o której marzył przez wiele lat swojego życia.  Był  człowiekiem, który duszą i sercem związał swoje życie z Polską i dla niej  pracował.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury