Connect with us

Wiadomości

BURMISTRZ O „GRANICY” I SPRAWIE GARAŻY

Burmistrz Ryszard Niedziółka w niedzielne popołudnie zamieścił na swoim profilu Facebook’owym wpis niejako przecinający spekulacje dotyczące dwóch gorących tematów ostatnich dni 2020 roku – finansowania KKS Granica Kętrzyn oraz odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych czyli m.in. garaży.

Jak mówi burmistrz, w pismach do właścicieli garaży, urzędnicy jedynie przypomnieli o tym obowiązku ustawowym i zobowiązali do uregulowania tej sprawy. Konieczność uporządkowania zagospodarowania śmieci (odpadów komunalnych) wynika z ustawy i spoczywa na właścicielach tych nieruchomości niezamieszkałych (w tym przypadku garaży czy zespołów garażowych). Obowiązek taki istnieje od września 2019.

-Gmina nie czerpie z tego tytułu żadnego zysku, a kwestia tego z kim podpisane zostają umowy jest sprawą indywidualną każdego właściciela – informuje Ryszard Niedziółka. -Ponieważ pojawiło się wiele komentarzy i pytań, postanowiliśmy dać wszystkim nam dodatkowy miesiąc (styczeń 2021) na konsultacje i wyjaśnienia obowiązującego prawa krajowego, będziemy zapraszać i uczestniczyć w nich oczywiście.

Ws. finansowania KKS Granica Kętrzyn odbyła się ostatnio nie jedna publiczna debata. Radni dyskutowali o tym na kilku komisjach, a wiele tygodni temu podczas konsultacji z burmistrzem. Obecnie obowiązujące prawo pozwala ubiegać się stowarzyszeniom o środki w konkursach grantowych, w których wszystkie kluby sportowe mają równe szanse. Zarząd Granicy przygotował jednak petycję o tzw. transparentne zapewnienie finansowania na poziomie 400,0 tys zł rocznie. Klub chce mieć pewność na co ich stać, a na co nie.

– Po przygotowaniu projektu budżetu, było widać że sytuacja finansowa Miasta jest trudna, w związku z tym poinformowałem, że biorąc to pod uwagę i aktywność klubu w pozyskiwaniu miejskich grantów, finansowanie Granicy w 2021 roku widzimy na podobnym poziomie (ok. 1/3 budżetu na sport) co da nie więcej niż 200,0 tys zł. – napisał Ryszard Niedziółka.

Przygotowany budżet zakładał cięcie wydatków we wszystkich działach i jednostkach. Burmistrz zaplanował zmniejszenie budżetu KCK o 180.000 zł, a radni dokonali cięcia o łącznie 380.000! Na co emocjonalnie zareagował na sesji dyrektor KCK Bartłomiej Zdanowicz.

-Zastanawiam się dlaczego radni zwiększyli budżet PROMOCJI, a nie sportu. Skoro pieniądze mają trafić do sportowców to powinny być właśnie w dziale SPORT. Mówiliśmy, że w proponowanym przez nich rozwiązaniu środki mogą zostać zamrożone, bo nie ma podstawy prawnej by je tak przekazać klubowi. Wypowie się na pewno na temat RIO. Radni wnioskodawcy celowo chcą zablokować środki dla Granicy? Być może po to by całą winę zrzucić na władze miasta, że nie ma złej woli czy coś takiego. Tyle, że my o takich prawnych konsekwencjach mówiliśmy i apelowaliśmy jeszcze na komisji ds. petycji. – napisał na swoim profilu FB Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna.

-Miasto jest zobowiązane natomiast do wspierania sportu, wszystkich jego dziedzin na poziomie dzieci i młodzieży i to robimy i będziemy robić – zapewnia burmistrz Niedziółka.

Uchwalenie przez Radę Miasta przesunięcia 400,0 tys zł na promocję miasta poprzez finansowanie Granicy spowoduje prawdopodobnie niemożliwość wykorzystania tych środków na ten cel, gdyż będzie sprzeczne z prawem.

– Nie zakładaliśmy nigdy zaprzestania finansowania Granicy, ale nie ma obecnie innego sposobu niż dotychczasowy – mówi burmistrz.- Przypomnę jedynie, że poza jednym wyjątkiem samorządy w naszym województwie przeznaczają na finansowanie klubów IV ligi znacznie poniżej kwoty, którą zaproponowaliśmy, a generalna zasada obowiązująca w PZPN zakłada, że IV liga funkcjonuje na prawach amatorskich. Mam nadzieję, że znajdziemy w tej sprawie porozumienie z wszystkimi zainteresowanymi.- dodaje.

Klub Granica Kętrzyn otrzymuje dotację z miasta z grantów na sport, profilaktykę oraz stypendia sportowe.

Zgodnie z uchwałą nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31.03.2011 ws. określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz Ustawą z dnia 24.04.2003 o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie każde stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane w KRS aby otrzymać dofinansowanie, musi złożyć ofertę w otwartym konkursie ofert. Poza tym zawodnicy poszczególnych dyscyplin odnoszący sukcesy mogą otrzymać stypendia sportowe. 

Kętrzyński Klub Sportowy Granica Kętrzyn z budżetu miasta w roku 2018 otrzymał łączne wsparcie 291 693 zł., w 2019 – 158 150 zł., a w roku obecnym 210 733 zł. z czego 10.000,00 zł przeznaczone na piłkarski obóz dla dzieci i młodzieży nie zostało wykorzystane i wróciło do budżetu miasta. Do tego dochodzi finansowe wsparcie miejskich spółek komunalnych w wysokości ok. 4 tysięcy złotych miesięcznie. 

Wiadomości

BYŁO O KROK OD TRAGEDII


Kętrzyńska Straż Miejska podczas wieczornego patrolu ujawniła czterech bezdomnych, którzy zamierzali spędzić noc w opuszczonym budynku po dawnej drożdżowni przy ul. Pocztowej. Dzięki interwencji strażników, wszyscy trafili do ogrzewalni dla bezdomnych.

– Osoby te były w stanie upojenia alkoholowego i mogłyby nie przeżyć tej nocy – mówi Mirosław Marek Dworak, komendant Straży Miejskiej w Kętrzynie – Temperatura spadła w Kętrzynie tego wieczoru do 14 kresek poniżej zera – dodaje komendant.

Odkąd temperatury są tak niskie, działania kętrzyńskiej Straży Miejskiej skierowane są m.in. na pomoc osobom bezdomnym. Patrole są obecne na terenie miasta od rana do późnych godzin wieczornych. 

Cały czas działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim 800 165 320

Czytaj dalej »

Kultura

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka w SP 3

18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Aleksander Milne. Rocznica urodzin autora misia o bardzo małym rozumku stała się okazją do ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie ,  wszystkie grupy postanowiły uczcić ten dzień i poświętować wspólnie z Kubusiem Puchatkiem. Dzieci w tym dniu bawiły się z pluszowym Kubusiem, grały w gry i układały puzzle związane z bohaterem książki „Kubuś Puchatek”. Przedszkolaki od rana brały udział w zabawach i aktywnościach muzyczno-ruchowych, oraz chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci posłuchały opowiadania, oglądały bajki i kolorowały obrazki z Kubusiem Puchatkiem. Na zakończenie wszyscy odśpiewali solenizantowi gromkie „100 lat”. Dzień upłynął na radosnej zabawie z mieszkańcami Stumilowego Lasu.

Czytaj dalej »

Wiadomości

Artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe

Od 15 stycznia  wnioskować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy  wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z tarczą 6.0 od piątku prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

– „Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii” – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 202  r. kwoty 15 506,79 zł).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa warmińsko-mazurskiego

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury