Connect with us

Informacje miejskie

Komunalnik organizuje odbiór choinek.

Sektory można sprawdzić na stronie Komunalnika pod linkiem:https://komunalnikketrzyn.pl/papier-tworzywa-sztuczne…/

Historia

Symbolicznie uczczono 103. rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego

15 stycznia mija  103. rocznica śmierci patrona naszego miasta Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji pod pomnikiem patrona delegacja władz samorządowych miasta i powiatu złożyła wiązanki kwiatów. Z uwagi na pandemię tegoroczne uroczystości związane z rocznicą śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego miały wyjątkowo symboliczny charakter.

Wojciech Kętrzyński zmarł 15 stycznia 1918 roku we Lwowie  i nie doczekał niepodległości Polski, o której marzył przez wiele lat swojego życia.  Był  człowiekiem, który duszą i sercem związał swoje życie z Polską i dla niej  pracował. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

Razem możemy więcej!

Dzięki współpracy burmistrza miasta oraz Fundacji Akcja Menstruacja w Kętrzynie pojawiła się mała szafka o wielkiej mocy!

Skrzynka znajduje się na budynku, przy ul. Miejskiej 7 i przeznaczona jest na środki higieniczne. Może z niej skorzystać każdy, kto jest w potrzebie. Zaś tych, którzy chcą pomóc zachęcamy do jej zapełniania.

Bo razem możemy więcej!

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

KONKURSY DLA STOWARZYSZEŃ OGŁOSZONE

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłosił dziś otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych na rok 2021. Konkursy obejmują zadania w zakresie kultury, sportu a także nauki, edukacji i oświaty. W Nowym Roku budżet na realizację zadań jest niższy niż w roku ubiegłym.
Z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania, środki będą przeznaczone w szczególności na organizację konkursów, warsztatów oraz imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację rodzinnego dnia dziecka oraz działania wspierające rozwój artystyczny dzieci i młodzieży.
Kluby oraz stowarzyszenia sportowe mogą ubiegać się o pieniądze z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, czy udział organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach promujących miasto.
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą zaś liczyć na wsparcie finansowe związane m.in. z organizacją wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta, działalnością na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej a także wspieraniem inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej.
Oferty należy składać do 03.02.2021 r., do godz. 12.00 pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Wnioski oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1542/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_w_zakresie__E2_80_93_nauki_2C_edukacji_2C_oswiaty_i_wychowania/

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1541/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_w_zakresie__E2_80_93_Kultury_fizycznej_i_sportu_0D_0A/

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1540/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury