Connect with us

Informacje miejskie

Razem możemy więcej!

Dzięki współpracy burmistrza miasta oraz Fundacji Akcja Menstruacja w Kętrzynie pojawiła się mała szafka o wielkiej mocy!

Skrzynka znajduje się na budynku, przy ul. Miejskiej 7 i przeznaczona jest na środki higieniczne. Może z niej skorzystać każdy, kto jest w potrzebie. Zaś tych, którzy chcą pomóc zachęcamy do jej zapełniania.

Bo razem możemy więcej!

Historia

Symbolicznie uczczono 103. rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego

15 stycznia mija  103. rocznica śmierci patrona naszego miasta Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji pod pomnikiem patrona delegacja władz samorządowych miasta i powiatu złożyła wiązanki kwiatów. Z uwagi na pandemię tegoroczne uroczystości związane z rocznicą śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego miały wyjątkowo symboliczny charakter.

Wojciech Kętrzyński zmarł 15 stycznia 1918 roku we Lwowie  i nie doczekał niepodległości Polski, o której marzył przez wiele lat swojego życia.  Był  człowiekiem, który duszą i sercem związał swoje życie z Polską i dla niej  pracował. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

Komunalnik organizuje odbiór choinek.

Sektory można sprawdzić na stronie Komunalnika pod linkiem:https://komunalnikketrzyn.pl/papier-tworzywa-sztuczne…/

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

KONKURSY DLA STOWARZYSZEŃ OGŁOSZONE

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłosił dziś otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych na rok 2021. Konkursy obejmują zadania w zakresie kultury, sportu a także nauki, edukacji i oświaty. W Nowym Roku budżet na realizację zadań jest niższy niż w roku ubiegłym.
Z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania, środki będą przeznaczone w szczególności na organizację konkursów, warsztatów oraz imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację rodzinnego dnia dziecka oraz działania wspierające rozwój artystyczny dzieci i młodzieży.
Kluby oraz stowarzyszenia sportowe mogą ubiegać się o pieniądze z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, czy udział organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach promujących miasto.
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą zaś liczyć na wsparcie finansowe związane m.in. z organizacją wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta, działalnością na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej a także wspieraniem inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej.
Oferty należy składać do 03.02.2021 r., do godz. 12.00 pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Wnioski oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1542/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_w_zakresie__E2_80_93_nauki_2C_edukacji_2C_oswiaty_i_wychowania/

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1541/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_w_zakresie__E2_80_93_Kultury_fizycznej_i_sportu_0D_0A/

http://bip.miastoketrzyn.pl/145/1540/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury