Connect with us

Wiadomości

Od 16 maja wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń

16 maja 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dotyczą one obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie.

Po co kod zawodu?

-„Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Dane te będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych” – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacja o wykonywanym zawodzie jest cenna przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. -„Kod zawodu pozwoli na analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy – w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem czy ocenie poziomu wysokości świadczeń – w korelacji z zawodem. Oprócz tego zgromadzone dane będą pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych” – dodaje Anna Ilukiewicz

Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa,  Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Zmianie ulegną wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – uaktywnione zostanie pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

W formularzu ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w bloku V zostanie dodane pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.

Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227

Od 16 maja 2021 r. program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik będą dostosowane do nowych wzorów dokumentów.

Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa warmińsko-mazurskiego

Informacje miejskie

TAK DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO W KĘTRZYNIE

„Odłóż telefon i żyj” – taki napis pojawi się przy większości przejść dla pieszych w Kętrzynie. Na początek w pobliżu szkół i przedszkoli oraz w centrum miasta, czyli miejscach o natężonym ruchu pieszych. Potem w kolejnych miejscach Kętrzyna.

To inicjatywa władz Kętrzyna, której celem jest uchronienie przede wszystkim młodych osób wpatrzonych w ekrany telefonów. Na pomysł takich działań prewencyjnych wpadł zastępca burmistrza Maciej Wróbel.

Codziennie widzimy osoby z oczami w smartfonach, ostatnio doszło do dwóch groźnych potrąceń, a to skłania do refleksji – mówi Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna. – Wierzę, że napisy uczulą osoby korzystające z telefonów, ale też ogólnie zwrócą uwagę na bezpieczeństwo na jezdni. Teraz kiedy zmieniły się przepisy, pieszy ma więcej praw, ale żadnej gwarancji, że zawsze zostanie mu ustąpione pierwszeństwo – dodaje. 

Od pierwszego czerwca zmieniły się między innymi przepisy dotyczące używania telefonów w trakcie przechodzenia przez przejścia dla pieszych. W myśl nowych przepisów, zakazuje się przechodzenia przez jezdnię lub torowisko podczas korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogą ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni torowisku lub przejściu dla pieszych.  

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kętrzyn

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

Elektryczny autobus na ulicach Kętrzyna

Do środy ulicami Kętrzyna będzie jeździł elektryczny autobus. To pilotaż, który zorganizowały władze miasta wraz ze spółką PGK Komunalnik. Autobus należy do ARP E-Vehicles Sp. z o.o., spółki zależnej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 Autobus jest zeroemisyjny, lekki, zwrotny, łatwy w prowadzeniu i niskopodłogowy – mówi Marcin Zawadzki z ARP E-Vehicles.  Jest odpowiedzią na potrzeby organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego. Produkt odpowiada zwłaszcza na zapotrzebowanie samorządów, które obsługują transport miejski i podmiejski – dodaje.

Wcześniej władze miasta i kierownictwo „Komunalnika” oglądały produkty innych firm. Wszystko to po to by jak najlepiej poznać dostępny na rynku tabor. – Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na zakup czterech autobusów, po tym jak otrzymaliśmy dofinansowanie unijne i realizować będziemy kluczowy projekt komunikacyjny w mieście – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna. Projekt wart prawie 8 mln złotych pozwoli nam uruchomić bezpłatną komunikację najpóźniej w połowie 2023 roku, bo wtedy mają trafić do nas elektryczne autobusy – dodaje. 

Ten autobus zostanie w Kętrzynie do środy włącznie. Będzie można się nim przejechać bezpłatnie (także w niedzielę). 

Autobus będzie jeździł na następujących liniach: 

10.06 czwartek – linia nr 2 od godz. 14:50-18:35
11.06 piątek – linia nr 1 od godz. 6:02-8:00 i od godz. 11:40-16:15
12.06 sobota – linia SW (2) od godz. 8:25-14:51
13.06 niedziela – linia SW (2) od godz. 8:25-14:51
14.06 poniedziałek – linia nr 2 od godz. 6:30-8:50 do 14:50-18:35
15.06 wtorek – linia nr 1 od godz. 6:02 do 8:00 i od 11:40-16:15
16.06 środa – linia nr 3 od godz. 6:55-8:50

Czytaj dalej »

Informacje miejskie

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA KĘTRZYŃSKICH SZKÓŁ

Zdjęcie przedstawia budynek SP$ w Kętrzynie. Budynek w kolorze zielono-żółtym. Przed budynkiem stoją auta na parkingu.

Po dużych projektach edukacyjnych uruchamianych w SP1 i SP3, teraz czas na „czwórkę”. Niemal 340 tysięcy złotych władze Kętrzyna pozyskały na podniesienie oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania stanowi aż 95% wartości całego projektu. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów oraz nauczycieli, w tym w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

– Naszym celem jest podnoszenie kompetencji uczniów, aby ich proces dydaktyczny był na równie wysokim poziomie jak w dużych miastach, a dzięki tym środkom szkoły będą mogły znacznie więcej zrobić i zakupić nowoczesny sprzęt – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna, który koordynuje projekt.

Nabyta wiedza, zakupione narzędzia, sprzęty i pomoce dydaktyczne wzbogacą ofertę edukacyjną. Wcześniej władze miasta pozyskały 770 tys. zł dla dwóch szkół podstawowych. W SP1powstaje nowoczesna sala multimedialna pod nazwą „Laboratorium odkrywcy”, a SP3 dzieci będą się uczyć nowych technologii teleinformatycznych. 

– Przez pandemię niestety mieliśmy ogromny problem z wyłonieniem wykonawców, kilkukrotnie ogłaszaliśmy przetargi, ale wszystko jest już na dobrej drodze i znaczna część sprzętu już jest w szkołach, pozostałe trafią tam do końca wakacji – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia wykraczające poza program nauczania w czym pomoże zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni m.in. meble, mapy, mikroskopy, globusy, atlasy, bryły magnetyczne, nowe komputery, monitory interaktywne oraz stół multimedialny. Łączna wartość trzech projektów to niemal 1,2 mln zł.

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury